توسعه کسب و کار در اولویت بانوان کارآفرین باشد

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، مجید کلباسچی روز یکشنبه در سومین جشنواره بانوان کارآفرین برگزیده و آینده پژوه درباره نوع جدید کسب و کار با عنوان فرانچایزینگ توضیح داد: فرانچایزینگ به معنای ایجاد کسب و کارهای خرد ، استاندارد کردن بیزینس و توسعه شبکه کار است.وی در این مراسم که در خانه اندیشمندان علوم

تکلیف مرکز نگهداری معلولان فاروج یک ماه آینده مشخص می شود

انوشیروان محسنی بندپی پنجشنبه شب در بازدید مرکز نگهداری معلولان فاروج گفت: با توجه به تکمیل شدن این ساختمان ظرف یک ماه، کاربری آن در خصوص، نوع و جنسیت گروه هدف مشخص و خدمات توانمندسازی و حرفه آموزی در این واحد مستقر شود.وی افزود: یارانه افرادی که در این مرکز نگهداری شوند از سوی بهزیستی

نابینایان بوشهری راهپیمایی کردند

به گزارش ایرنا، روشندلان استان بوشهر روز دوشنبه از محل بهزیستی شهرستان بوشهر تا استانداری با در دست داشتن پلاکاردهایی راهپیمایی کردند.نابینایان با سردادن شعارهایی از جمله ‘مسئولان با مناسب سازی محیط زمینه را برای مشارکت نابینایان در جامعه فراهم کنید’، ‘عصای سفید، سمبل قدرت و توانمندی نابینایان است’و ‘ مسئولان حمایت حمایت’ خواستار حمایت

استحکام بنیان خانواده پایه اعتلای اخلاقی جامعه است

به گزارش ایرنا، ماموستا عبدالسلام امامی در خطبه های نمازجمعه این هفته مهاباد افزود: مودت و مهربانی در خانواده نسبت به همدیگر باید در اولیت رفتارهای اعضای خانواده قرار گیرد.وی اضافه کرد: حفظ خانواده از آسیب های اعتقادی، تأمین نیازهای فرهنگی خانواده و غیرت ورزی در حق خانواده از جمله وظایف مرد در برابر زن